Over ons

Geloof & Verlangens

Michael & Landa

Jouw hart. Onze missie.

Wij geloven in de kracht van het Evangelie

En wat dat betekent voor jou

Het aanbod van het evangelie is vaak veel meer dan wat we in ons dagelijks leven ervaren. Jezus kwam om de gebrokenen van hart te genezen, de gevangenen te bevrijden en leven in overvloed te bieden.

We geloven dat het evangelie veel te bieden heeft, maar de kerngebieden waarop we ons focussen zijn:

Relatie

God is van nature relationeel. Hij schept mensen in zijn gelijkenis en wij verlangen naar relaties – daar zijn wij voor geschapen. De belangrijkste relatie is met God.

Herstel

We geloven in de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus en we geloven in zijn missie: “Ik ben gekomen om de gebrokenen van hart te genezen en de gevangenen te bevrijden” Dit is het aanbod – ook vandaag nog steeds.

Leven

Wanneer we in staat zijn om Gods “zachte stem te verstaan” en wanneer wij op onze reis in het leven, genezing en herstel kunnen ontvangen, is de vrucht; het leven in overvloed. Johannes 10:10.

Wat geloven wij nog meer